Xã hội
Vai trò của phụ nữ, quyền của người khuyết tật được thảo luận trong ngày làm việc đầu tiên SOM2 Vai trò của phụ nữ, quyền của người khuyết tật được thảo luận trong ngày làm việc đầu tiên SOM2
LĐXH - Trong ngày làm việc đầu tiên Hội nghị lần thứ hai các quan chức cao cấp APEC (SOM2), các đại biểu từ 21 nền kinh tế thành viên Diễn đàn hợp tác kinh tế châu Á-T...
1 2 3 4 5 6 7