Xã hội
Kiên Giang: Phòng chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc Kiên Giang: Phòng chống bạo lực gia đình góp phần bảo vệ hạnh phúc gia đình giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc
(LĐXH) - Trong 10 năm qua (2008 – 2018), trên địa bàn tỉnh số người bị bạo lực gia đình là 4.323 người, trong đó đối tượng là nữ từ 16 tuổi đến 59 tuổi bị bạo lực chiế...
1 2 3 4 5 6 7