Xã hội
Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
(LĐXH) - Ngày 14.9.2018, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức lớp tập huấn Nghiệp vụ công tác vì sự tiến bộ ...
1 2 3 4 5 6 7