Xã hội
Xóa bỏ bất bình đẳng giới góp phần chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái Xóa bỏ bất bình đẳng giới góp phần chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái
(LĐXH) - Căn cứ vào các mục tiêu, chỉ tiêu về bình đẳng giới trong Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, trong những năm qua, Phú Yên đã tích cự...
1 2 3 4 5 6 7