Xã hội
Điều tra thực trạng bạo lực đối với phụ nữ lần thứ 2 Điều tra thực trạng bạo lực đối với phụ nữ lần thứ 2
(LĐXH) - Cuộc điều tra quốc gia lần thứ 2 về “Sức khỏe phụ nữ và Kinh nghiệm sống” được tiến hành từ tháng 3 tới tại 6 vùng kinh tế; qua đó nhằm thu thập số liệu, thôn...
1 2 3 4 5 6 7