Xã hội
Xây dựng Khung kết quả của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2016 – 2020 Xây dựng Khung kết quả của Kế hoạch công tác ACWC giai đoạn 2016 – 2020
(LĐXH)- Ngày 18/10, tại Hà Nội đã diễn ra phiên khai mạc Hội thảo “Xây dựng Khung kết quả của Kế hoạch công tác của Ủy ban Thúc đẩy và Bảo vệ qu...
1 2 3 4 5 6 7