Xã hội
BHXH TPHCM: Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và doanh nghiệp
05:17 PM 09/09/2020
(LĐXH) - TP.Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, văn hóa và khoa học kĩ thuật quan trọng của khu vực phía Nam, là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp, tổ chức chính trị xã hội; thu hút đông đảo dân cư, lao động từ các địa phương khác đến sinh sống và làm việc. Từ đó, thành phố đã tạo ra tiềm năng và những điều kiện thuận lợi để thực hiện chính sách BHXH, BHYT. Đồng thời, cũng đặt ra những yêu cầu cấp bách về cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.


BHXH TPHCM tổ chức Hội nghị trực tuyến về giải quyết, chi trả chế độ thai sản và trợ cấp BHXH một lần

Trên cơ sở Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 22/11/2012 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác BHXH, BHYT giai đoạn 2012-2020; Luật BHXH, Luật BHYT và các văn bản hướng dẫn thực hiện; Nghị quyết 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội (BHXH). BHXH Thành phố đã chủ động tham mưu Thành ủy, UBND Thành phố ban hành các văn bản chỉ đạo về tăng cường thực hiện hiệu quả công tác BHXH, BHYT. Trên cơ sở đó, công tác BHXH, BHYT đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần ổn định đời sống nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy kinh tế xã hội của thành phố trong giai đoạn qua.

Ông Phan Văn Mến, Giám đốc BHXH Hồ Chí Minh cho biết: Tính đến cuối năm 2019, số người tham gia BHXH là 2.484.125 người, chiếm 51,65% so với lực lượng lao động; Tham gia BHXH tự nguyện 23.564 người, đạt 126,17% kế hoạch (tăng 333%); BH thất nghiệp 2.430.113 người, đạt 100,76% kế hoạch (tăng 8,3%); tham gia BHYT 7.541.585 người, đạt 101,6% kế hoạch (tăng 5,09%). Tỷ lệ độ bao phủ BHYT đạt 89,1%, vượt 1,2% theo Quyết định 1167/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và vượt 1,1% theo Nghị quyết 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân thành phố. Tính đến ngày 31/7/2020, tổng số người tham gia BHXH, BHYT là 7.365.306 người, tăng 0,27% so với tháng trước (tương đương 19.531 người), tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước (tương đương 1.9.875 người).

Tình đến cuối năm 2019, số thu BHXH, BHYT, BHTN được 65.626.965 triệu đồng, đạt 101,74% kế hoạch, tăng 11,9% so với năm 2018. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN sau khi trừ số tiền nợ không tính lãi, nợ dưới 1 tháng và nợ khó thu (1.154.819 triệu đồng) thì tổng số nợ còn lại là 961.124 triệu đồng, chiếm tỷ lệ 1,42%, giảm 0,43% so với cùng kì.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ BHXH  được ngành quan tâm và đẩy mạnh. Trong năm 2019, ngành BHXH TP đã giải quyết 2.039.515 lượt người hưởng các chế độ BHXH (tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước). Hiện nay, BHXH thành phố đang quản lý 228.534 người hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng, trong đó có 121.507 người hưởng nhận qua thẻ ATM và 107.027 người hưởng nhận bằng tiền mặt. Cùng với đó, BHXH TP đã tổ chức ký hợp đồng khám chữa bệnh BHYT với 184 đơn vị trên địa bàn thành phố. Trong năm đã giải quyết 22.016.273 triệu lượt người khám chữa bệnh BHYT, tổng số tiền chi khám chữa bệnh BHYT là 19.986 tỷ đồng (chưa trừ số tiền xuất toán), chiếm 109,87% dự toán được giao.

Về công tác quản lý tài chính và chi trả các chế độ BHXH, BHYT được ngành BHXH TP.HCM thực hiện đúng đủ, kịp thời với các đối tượng và không để xây ra sai sót. Trong năm 2019, BHXH TP.HCM đã chi trả BHXH, BHYT với tổng số tiền là 46.795 tỷ đồng. Trong đó, chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 1.831 tỷ đồng, chi từ nguồn quỹ là 24.978 tỷ đồng và chi BHYT là 19.986 tỷ đồng. Việc chi trả các chế độ BHXH, BHTN được thực hiện kịp thời với nhiều hình thức tiện lợi qua thẻ ATM, qua hệ thống Bưu điện và chi bằng tiền mặt. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền chi trả không dùng tiền mặt theo chủ trương của Chính phủ.

Người dân làm thủ tục giải quyết chế độ BHXH, BHYT tại trụ sở BHXH TPHCM

Bên cạnh  đó, Công tác cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin được thực hiện quyết liệt, đồng bộ theo chỉ đạo của BHXH Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố. Các quy trình thủ tục được niêm yết công khai tại bộ phận một cửa và trên Trang thông tin điện tử BHXH Thành phố để nhân dân và đơn vị biết thực hiện. Đồng thời, Ngành còn  tăng cường giao dịch điện tử và giao dịch qua bưu chính trong tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả để giảm thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp.  Thực hiện chi trả các chế độ BHXH cho người hưởng qua thẻ ATM, các trường hợp người hưởng già yếu, ốm đau, đi lại khó khăn… được ngành cử cán bộ chi trả tận nhà. Ngoài ra, còn cung cấp thông tin đóng BHXH, BHYT cho doanh nghiệp trên Trang thông tin điện tử của BHXH Thành phố. Đổi mới công tác tiếp nhận, trả kết quả giải quyết như: Người dân có thể nộp hồ sơ ở bất cứ BHXH quận huyện nào trên địa bàn thành phố và trả kết quả qua dịch vụ bưu điện. Đối tượng chỉ tham gia BHYT được cấp, đổi thẻ tại bất kì 24 BHXH quận huyện nhằm tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp, góp phần giảm chi phí, giảm số giờ giao dịch, rút ngắn thời gian giải quyết.

Giám đốc Phan Văn Mến cũng chia sẻ, trong các năm qua, BHXH Thành phố đã thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân và đơn vị sử dụng lao động thông qua các giải pháp như thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử trong lĩnh vực thu, cấp sổ thẻ, giải quyết chế độ ngắn hạn. Với gần 80.000 đơn vị sử dụng lao động tham gia BHXH, BHYT, BHTN đã thực hiện giao dịch điện tử, góp phần hạn chế sai sót khi lập biểu mẫu, không phải đi lại nhiều lần điều chỉnh hồ sơ. Trước đây, bộ phận một cửa luôn chật cứng người nhưng hiện nay, số người đến đã ít hơn do số thời gian chờ đợi của người dân và doanh nghiệp tại bộ phận này đã giảm; đồng thời giảm số giờ giao dịch, chi phí của các doanh nghiệp, đạt được mục tiêu theo Quyết định số 08/QĐ-TTg ngày 09/03/3015 của Thủ tướng chính phủ đặt ra cho Ngành là 90% doanh nghiệp tham gia giao dịch điện tử và Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

BHXH TP thường xuyên tổ chức các Hội nghị tuyên truyền, đối thoại doanh nghiệp thực hiện chính sách BHXH, BHYT và BHTN trên địa bàn

Song song đó, BHXH TP còn phối hợp với Bưu điện TPHCM tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả qua dịch vụ Bưu điện để doanh nghiệp lựa chọn, chi phí do cơ quan BHXH thanh toán, cùng với mục tiêu là giảm thời gian hao phí cho doanh nghiệp. Đến nay có 100% doanh nghiệp giao dịch theo phương thức này. Điểm nổi bật trong thời gian qua là Ngành BHXH Thành phố đã phối hợp với Bưu điện tổ chức tiếp nhận và trả kết quả đến tận nhà người lao động khi có yêu cầu. Người lao động có thể nộp hồ sơ ở bất cứ BHXH quận, huyện nào trên địa bàn Thành phố, từng bước đạt được mục tiêu theo Nghị quyết 19-NQ/CP. Không ngừng củng cố, kiện toàn bộ phận một cửa từ BHXH thành phố đến BHXH các quận, huyện để đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân và khách hàng như: công khai toàn bộ quy trình thủ tục, hồ sơ biểu mẫu trên website và tại nơi giao dịch; nâng cao ý thức phục vụ của viên chức trong tư vấn, hướng dẫn trực tiếp. Tất cả hồ sơ đều có phiếu giao nhận và ghi rõ thời gian hoàn trả, trường hợp trễ hạn đều có thư xin lỗi theo chỉ đạo của UBND Thành phố. Ngoài ra còn có quy trình giải quyết hồ sơ “Nhanh” để giải quyết nhanh hoặc sớm hơn thời hạn cho một số trường hợp, trên nguyên tắc vì quyền lợi của người lao động và đối tượng tham gia.

Cùng với đó, từ năm 2017, BHXH TP đã triển khai thí điểm chi trả trực tiếp trợ cấp ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức phục hồi sức khỏe vào tài khoản cá nhân của người lao động đối với doanh nghiệp có sổ lao động lớn để quản lý chặt chẽ nguồn quỹ và giảm phiền hà cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của Thành phố. Đến nay, qua kết quả thí điểm cho thấy việc làm này phát huy hiệu quả tốt, số lượng thanh toán theo hình thức này ngày càng cao. Hiện nay, BHXH Thành phố đang xây dựng lộ trình mở rộng đến tất cả các đơn vị sử dụng lao động còn lại. Việc chi trả chế độ ngắn hạn vào tài khoản của người lao động giúp người lao động nhanh chóng nhận được tiền chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức để bù đắp thu nhập những ngày nghỉ ngắn hạn, đồng thời góp phần hạn chế việc đơn vị sử dụng lao động chiếm dụng tiền trợ cấp ngắn hạn của người lao động.

Ngoài ra, BHXH Thành phố còn nghiên cứu và thực hiện giải pháp đồng bộ hóa dữ liệu từ 24 BHXH quận, huyện để tích hợp thành kho dữ liệu tập trung tại Thành phố, nhằm thống nhất đầu mối cung cấp dữ liệu (thông qua mạng) quá trình đóng BHTN đã được chốt sổ hưởng trợ cấp thất nghiệp gửi cho Trung tâm giới thiệu việc làm. Từ nguồn dữ liệu này, trung tâm đã xử lý nhanh, chính xác và kịp thời thay vì nhập trực tiếp từng sổ BHXH. Trung tâm sẽ thu nhập thông tin nhân thân và nơi đăng ký KCB ban đầu của người lao động để cung cấp cho cơ quan BHXH (qua mạng) ngay từ khi làm thủ tục đăng ký thất nghiệp. Nhờ đó, có thể tiến hành trả thẻ BHYT qua thẻ ATM cho trên 110.000 người mỗi năm nhận trợ cấp ngay khi nhận quyết định từ Trung tâm giới thiệu việc làm một cách thuận lợi. Cách làm này được người lao động đánh giá cao và đã giảm khối lượng tiếp xúc, chờ đợi của người lao động. Tổ chức lao động thế giới (ILO) đánh giá đây là giải pháp hiệu quả nhất được thực hiện tại Việt Nam. Hiện nay, nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước đã triển khai mô hình này.

BHXH TP tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền BHXH  và BHYT tự nguyện tới người dân trên địa bàn

Song song đó, Công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật BHXH, BHYT được ngành quan tâm và đẩy mạnh. BHXH TP đã ký kết quy chế phối hợp với 17 sở ngành và 26 cơ quan báo, đài để tuyên truyền chủ trương chính sách về BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn. Ngoài ra, Ngành còn phối hợp với Bưu điện tổ chức 901 hội nghị tuyên truyền về BHXH tự nguyện tại chợ, khu phố, phường, xã với 49.268 người dự; tuyên truyền BHYT hộ gia đình được 166 Hội nghị với 18.103 lượt người dự;  cung cấp 550.000 tờ rơi về chính sách BHXH, BHYT, BHTN và 250.000 phiếu thông tin cần biết về BHXH tự nguyện để người dân tiếp cận nhanh nhất.

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế như: Mặc dù đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN phát triển tăng, nhưng vẫn chưa tương xứng với tiềm năng của thành phố; Chi BHYT vẫn còn ở mức cao. Nợ đọng BHXH, BHYT, BHTN ngày càng gia tăng do một số đơn vị giải thể, phá sản chưa có hướng xử lý.

Vì vậy,  trong thời gian tới, BHXH Thành phố khắc phục hạn chế, đồng thời tiếp tục thực hiện quy định của Chính phủ và của Ngành, nghiên cứu cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ. Đồng thời, ngành đề ra các pháp như: Tiếp tục triển khai giao dịch điện tử trong lĩnh vực giải quyết trợ cấp ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe và tiến tới triển khai đối với các chế độ BHXH còn lại. Phối hợp với Bưu điện đổi mới phương thức phục vụ chi trả qua các dịch vụ công; đẩy mạnh việc chi trả không dùng tiền mặt theo chỉ đạo của Chính phủ; quản lý chặt chẽ việc chi trả các chế độ ốm đau, thai sản, nghỉ dưỡng sức, trợ cấp BHXH một lần, bảo hiểm thất nghiệp. Tăng cường kiểm tra công tác giải quyết chế độ BHXH tại quận huyện và các đơn vị dụng lao động.  Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện các hành vi trốn đóng, nợ đóng, gian lận, trục lợi tiền BHXH, BHYT; Tổ chức kiểm tra đột xuất các cơ sở khám chữa bệnh có gia tăng chi phí bất thường. Phối hợp với cơ quan chức năng đề nghị xử lý hình sự đối với các đơn vị có dấu hiệu vi phạm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp thông qua hình thức giao dịch điện tử, dịch vụ bưu chính và Cổng dịch vụ công quốc gia; rà soát đơn giản thủ tục gọn nhẹ; nâng cao ý thức trách nhiệm phục vụ của viên chức, người lao động; Tổ chức tiếp công dân và giải quyết kịp thời các yêu cầu, kiến nghị của tổ chức, cá nhân theo thời gian quy định pháp luật. Đồng thời, củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức tinh gọn  và hoạt động hiệu quả, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tới. Tập trung xây dựng Ngành BHXH chuyên nghiệp, hiện đại, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp./.

    Vương Linh