Xã hội
BHXH huyện Nhà Bè: Tập trung đẩy mạnh công tác tăng thu, giảm nợ và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT tự nguyện
03:28 PM 04/08/2020
(LĐXH) - Căn cứ các chỉ tiêu, nhiệm vụ được Bảo hiểm Xã hội thành phố Hồ Chí Minh giao trong năm 2020, ngay từ đầu năm Bảo hiểm xã hội ( BHXH) huyện Nhà Bè đã xây dựng kế hoạch và triển khai nhiều giải pháp đồng bộ trong tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Ông Đỗ Văn Thuyên – Giám đốc Bảo hiểm huyện Nhà Bè

Theo ông Đỗ Văn Thuyên – Giám đốc Bảo hiểm huyện Nhà Bè cho biết: Trong 06 tháng đầu năm 2020, BHXH huyện đã củng cố và ổn định tổ chức trong công tác cán bộ; việc phân công, phân nhiệm phù hợp đã thúc đẩy toàn thể VC-NLĐ đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu để hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao. Đồng thởi, BHXH huyện còn tham mưu kịp thời cho Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân huyện Nhà Bè chỉ đạo công tác BHXH, BHYT phù hợp với tình hình phát triển của địa phương. Ngoài ra, BHXH huyện còn phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, mặt trận đoàn thể, chính quyền địa phương tăng cường công tác tuyên truyền phát triển đối tượng BHXH, BHYT tự nguyện trên địa bàn.

Theo đó, tính đến ngày 10/7/2020  số người tham gia BHXH, BHYT là 95.908 người, tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể: Tham gia BHXH bắt buộc: 20.751 người tăng 2,71% so với cùng kỳ năm trước (KH giao 23.543 người). Tham gia BHXH tự nguyện: 430 người (trong đó số người tăng mới là 177), đạt 32,50% kế hoạch (KH giao 1.323 người, trong đó tăng mới 822 người). Tham gia BHTN: 19.984 người tăng 3,29% so với cùng kỳ năm trước. Tham gia BHYT  95.908 người tăng 4,82% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, BHYT HSSV tính đến ngày 10/7/2020 có 26.638/27.828 học sinh tham gia, đạt tỉ lệ 95,72% (chỉ tiêu phải đảm bảo 100% học sinh tham gia), trong đó các em học sinh thuộc hộ nghèo, cận nghèo và đối tượng khác là 969 em, 3,63% trong tổng số học sinh năm học 2019-2020; BHYT hộ gia đình tính đến 10/7/2020 là 28.350 người. Ngoài ra, BHXH huyện còn triển khai kế hoạch rà soát doanh nghiệp theo Quyết định 3045/QĐ-BHXH Việt Nam, số đơn vị thực hiện trong tháng 6 là 402 đơn vị, trong đó dữ liệu thuế 2018 là 185; 2019 là 217 đơn vị.

Bên cạnh công tác phát triển đối tượng, trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH huyện còn tập trung đẩy mạnh công tác thu và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Tính đến  ngày 10/7/2020, số thu BHXH, BHYT, BHTN đạt trên 271,921 tỷ đồng, tăng 9,61% so với cùng kỳ năm trước, đạt tỷ lệ 43,16% so với kế hoạch 630 tỷ BHXH thành phố giao. Trong đó, thu BHXH bắt buộc là 191,218  tỷ đồng,  thu BHXH tự nguyện là 1,237 tỷ đồng, thu BH thất nghiệp là  15,972 tỷ đồng, và thu BHYT: 63,123 tỷ đồng, số thu lãi chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN: 371 triệu đồng. Tính đến ngày 10/7/2020, Bảo hiểm xã hội huyện Nhà Bè có 10 đại lý thu BHXH, BHYT. Trong đó, có 07 Đại lý xã, thị trấn; 03 đại lý là tổ chức kinh tế. Như vậy tại mỗi xã đều có ít nhất 01 điểm thu BHXH, BHYT đã tạo thuận lợi tối đa cho người dân khi tham gia BHYT hộ gia đình.

Cán bộ BHXH huyện Nhà Bè đi đến các cơ sở và khu dân cư để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHXY hộ gia đình cho người dân tham gia

Song song đó, Công tác thu hồi nợ BHXH, BHYT, BHTN đạt hiệu quả là nhờ BHXH huyện đã có nhiều giải pháp như:  Phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện,  Liên đoàn Lao động và các cơ quan chức năng thanh tra pháp luật về BHXH, BHYT; mời đơn vị nợ từ 3 tháng có số tiền lớn lên đôn đốc nhắc nhở. Ngoài ra, đơn vị còn thông báo danh sách các đơn vị sử dụng lao động nợ BHXH, BHYT, BHTN từ 6 tháng trở lên đăng trên các phương tiện thông tin đại chúng, gửi thư mời lên đôn đốc nhắc nhở, lập biên bản yêu cầu trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN theo quy định. Tính đến ngày 30/6/2020, tổng số nợ BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn huyện  là 52,752 tỷ đồng, sau khi trừ số tiền nợ dưới 1 tháng (22,187 đồng) thì tổng số nợ còn lại là 30,564 tỷ đồng (bao gồm nợ khó thu 1,888 tỷ đồng), chiếm tỷ lệ nợ 4,85% so với kế hoạch thu.

Cùng với đó, công tác chi trả được BHXH, BHYT và BHTN được huyện thực hiện chính xác, kịp thời và đúng đối tượng thụ hưởng. Đồng thời, BHXH huyện còn phối hợp với Bưu điện tổ chức chi trả chế độ BHXH hàng tháng và BHXH một lần cho người hưởng kịp thời, đảm bảo nguồn kinh phí chi trả; trích chuyển và quyết toán kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu theo quy định. Trong 6 tháng đầu năm BHXH huyện đã chi BHXH, BHYT là 139.729 triệu đồng, trong đó: Chi BHXH từ nguồn ngân sách nhà nước là 5.661 triệu đồng; chi BHXH từ nguồn quỹ là 133.950 triệu đồng và chi BHYT là 120 triệu đồng. Ngoài ra,  BHXH huyện đã chi 26 lượt người KCB BHYT với  tổng số tiền chi là 120 triệu đồng, trong đó: chi KCB BHYT nội tỉnh là 120 triệu đồng; chi đa tuyến đến ngoại tỉnh là 0 đồng. Tính đến ngày 10/07/2020, BHXH huyện đã giải quyết 7.961 lượt người hưởng các chế độ BHXH, giảm 1.9% so với cùng kì năm trước.

Bên cạnh đó, trong 6 tháng đầu năm 2020, BHXH huyện đã cấp sổ, thẻ BHXH, BHYT cho các đối tượng như: Cấp 3.027 tờ bìa sổ BHXH, 42.093 tờ rời sổ BHXH. Số người đã được cấp sổ BHXH là 1.254 người, đạt tỷ lệ 99,9% so với số người tham gia BHXH. Số người tham gia BHYT được cấp thẻ là 19.264 người, đạt tỷ lệ 99,99% tổng số người tham gia BHYT...

Về công tác thanh, kiểm tra, trong 6 tháng đầu năm BHXH huyện đã xây dựng và triển khai kế hoạch số 54 về công tác thanh tra, kiểm tra năm 2020. Theo đó, BHXH huyện đã hoàn thành việc kiểm tra tại 7 đại lý xã theo Quyết định của BHXH TP. Đồng thời, trong tháng 7/2020, Bảo hiểm xã hội Thành phố đã ban hành quyết định kiểm tra đột xuất 05 đơn vị nợ đọng kéo dài và cử viên chức tham gia đoàn thanh tra chuyên ngành BHXH do BHXH Thành phố tổ chức 08 đơn vị. Ngoài ra, BHXH huyện còn thực hiện tốt công tác tiếp công dân và duy trì đường dây nóng tại cơ quan để giải quyết kịp thời khiếu nại, thắc mắc của người dân về BHXH, BHYT.

Cán bộ BHXH huyện Nhà Bè đi đến các cơ sở và khu dân cư để tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện và BHXY hộ gia đình 

Về công tác tuyên truyền trong 6 tháng đầu năm BHXH huyện đã đổi mới phương thức tuyên truyền và đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về chính sách BHXH, BHYT đến với người lao động và nhân dân trên địa bàn năm rõ các chính sách nhân văn của BHXH, BHYT tự nguyện của Đàng và Nhà nước ta. BHXH huyện đã Xây dựng Kế hoạch về thông tin, truyền thông năm 2020; Xây dựng chương trình triển khai hội nghị phổ biến Quyết định 694/QĐ-UBND ngày 28/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về giao chỉ tiêu phát triển đối tượng BHXH; BHYT. Thực hiện in 02 băng rôn tuyên truyền 25 năm thành lập ngành 16/2 và 45 băng rôn tuyên truyền Mừng Đảng mừng Xuân; Phối hợp với Bưu điện trung tâm Nam Sài Gòn và UBND xã Long Thới, Hiệp Phước và UBND Thị trấn Nhà Bè tổ chức 03 Hội nghị tuyên truyền trực tiếp cho hội viên để phát triển người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn. Đồng thời phối hợp với Bưu điện trung tâm Nam Sài Gòn ra quân tuyên truyền BHXH tự nguyện “Ngày chủ nhật vàng”....

Cùng với  đó, Công tác cải cách hành chính cũng được BHXH huyện Nhà Bè tập trung đẩy mạnh nhằm hoàn thiện hơn công tác BHXH, tránh phiền hà, nhũng nhiễu và tiêu cực trong hoạt động, BHXH, BHYT. Điểm nổi bật trong thời gian qua là BHXH huyện Nhà Bè đã thực hiện cải cách hành chính trong tiếp nhận, và hoàn trả hồ sơ qua hệ thống bưu điện, thực hiện giao dịch điện tử với tất cả các giao dịch BHXH, chi trả qua tài khoản cá nhân cho đối tượng thụ hưởng nhằm phục vụ tốt hơn, tạo sự thuận tiện cho các đối tượng tham gia. Thủ tục hồ sơ BHXH, BHYT, BHTN được cập nhật và niêm yết đầy đủ, công khai tại khu vực tiếp nhận hồ sơ theo quy trình một cửa liên thông.

BHXH huyện Nhà Bè thường xuyên tổ chức các Hội nghị để tuyên truyền phổ biến chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình

Theo ông Đỗ Văn Thuyên – Giám đốc BHXH huyện Nhà Bè,  bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách BHXH, BHYT 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn một số tồn tại hạn chế, đó là: Công tác phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn thấp và chưa tương xứng với tiềm năng của địa phương, trong đó BHXH tự nguyện có tăng nhưng so với chỉ tiêu được giao vẫn còn rất thấp, độ bao phủ BHYT chỉ đạt 92,62% vẫn còn là một thách thức cần phấn đấu cả năm để đạt mục tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Số nợ BHXH, BHYT, BHTN tuy có giảm so với cùng kì nhưng vẫn còn nhiều. Đội ngũ cán bộ viên chức của BHXH huyện hiện nay còn mỏng và  thường xuyên biến động, nên không bố trí đủ để thực hiện công tác thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp nợ. Mặt khác, do ảnh hưởng tình hình dịch Covid-19 nên một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giảm lao động, tỷ lệ nợ BHXH, BHYT cao; kéo dài và đề nghị tạm ngưng hoạt động... Việc rà soát đơn vị từ dữ liệu thuế cũng gặp khó khăn như: đơn vị không có tại địa chỉ, địa chỉ doanh nghiệp thay đổi không để lại địa chỉ mới, người nhận không có nhà, không có địa chỉ nhận, địa chỉ không đúng; phần mềm quyết toán năm 2019 bị lỗi, nên dữ liệu thu chuyển sang kế toán bị lệnh phải điều chỉnh nhiều lần. Việc cấp mã số lao động tăng mới phải rà soát dữ liệu, đồng bộ mất nhiều thời gian.

BHXH TPHCM ra quan tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình trên toàn địa bàn thành phố

Vì vậy, trong 6 tháng cuối năm 2020 BHXH huyện Nhà Bè tiếp tục đề ra các giải pháp chính để  thực hiên như:  Tập trung hoàn thành chỉ tiêu như: tăng thu, giảm nợ và  và phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN; có biện pháp kiểm soát tình hình chi trả, giải quyết chế độ BHXH và thanh toán chi phí khám chữa bệnh BHYT nhằm bảo đảm quyền lợi cho người có thẻ BHYT và chống các hành vi lạm dụng BHXH, BHYT.

Bên cạnh đó, BHXH huyện  tiếp tục thực hiện đơn giản hóa thủ tục hành chính và triển khai Quy trình giao dịch BHXH điện tử; tăng cường công tác tuyên truyền Luật BHXH, Luật BHYT và chế độ chính sách BHXH, BHYT. Trong đó, trọng tâm tổ chức tuyên truyền sâu rộng chính sách BHXH, BHYT tự nguyện, đặc biệt là đến tận cơ sở để tuyên truyền trực tiếp tại các cơ sở, doanh nghiệp, các hộ gia đình. Tăng cường tổ chức các hội nghị đối thoại, tọa đàm với doanh nghiệp và người lao động về chính sách BHXH, BHYT. Tập trung mọi nguồn lực phát triển đối tượng tham gia BHXH, BHYT, BHTN, trong đó tập trung khai thác số lao động tại các doanh nghiệp chưa tham gia hoặc tham gia chưa đầy đủ theo dữ liệu ngành Thuế cung cấp; phối hợp với Bưu điện phát triển số người tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình. Tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý điều hành và phối hợp với cơ quan hữu quan trong công tác thông tin, tuyên truyền các chính sách, chế độ BHXH, BHYT, BHTN; chủ động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ chính sách BHXH, BHYT, BHTN ở cơ sở nhằm hạn chế tiêu cực và đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

Vương Linh