VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Bảo vệ trẻ em tại nơi cách ly phòng chống dịch Covid-19
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)- Tại những khu cách ly phòng chống Covid-19 trên cả nước, có những trẻ em theo cha mẹ tới đây. Vậy chúng ta cần bảo vệ các em như thế nào?
Từ khóa: Covid-19 Phòng Dịch