VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Báo động sức khỏe tâm thần ở trẻ em do đại dịch COVID-19
Cập nhật: 2 giờ trước
Ngay cả trước khi xảy ra đại dịch COVID-19, trẻ em và thanh thiếu niên đã phải chịu các vấn đề về sức khỏe tâm thần mà không có bất kỳ khoản đầu tư đáng kể nào được chấp thuận để khắc phục.