VIDEO
Theo NDTV
Bảo đảm tốt quyền lợi của người lao động khi tăng giờ làm thêm
Cập nhật: 2 giờ trước
Điều chỉnh giờ làm thêm được các doanh nghiệp xem là một trong những giải pháp “cứu cánh” trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt là các đơn vị sản xuất.