Thời sự
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng đáp ứng yêu cầu về tiến độ, chất lượng các công trình
02:06 PM 05/03/2021
(LĐXH)- 5 năm qua, kể từ khi thành lập đến nay, Ban QLDA đầu tư xây dựng thuộc Bộ LĐTB&XH đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thuộc Bộ (Ban QLDA) là đơn vị sự nghiệp công lập được thành lập theo quyết định số 286/QĐ-LĐTBXH ngày 01/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, thực hiện các chức năng, nhiệm vụ: Tham gia xây dựng chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển dài hạn và hàng năm về đầu tư xây dựng của Bộ, ngành; Làm chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án xây dựng do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quản lý;  Nhận uỷ thác quản lý dự án của các chủ đầu tư khác (được Bộ giao) theo hợp đồng uỷ thác quản lý dự án được ký kết; Thực hiện các hoạt động tư vấn quản lý dự án đối với các dự án khác (trong và ngoài ngành) nếu đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật; Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung cấp Bộ và các nhiệm vụ khác do Bộ giao.
Tập thể cán bộ, nhân viên Ban QLDA
Tính đến hết tháng 12 năm 2020, Ban đang quản lý 19 dự án được Bộ giao, cụ thể: 06 dự án khởi công trong năm 2016 tiếp tục triển khai (có 01 dự án kết thúc đầu tư năm 2019); 01 dự án khởi công trong năm 2017; 06 dự án khởi công trong năm 2018; 03 Dự án khởi công năm 2019; 03 Dự án khởi công năm 2020.
Sau khi tiếp nhận nhiệm vụ quản lý dự án theo quyết định của Bộ, Ban QLDA đã nhanh chóng thương thảo và ký hợp đồng ủy thác quản lý dự án với các Chủ đầu tư, làm cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định; củng cố đội ngũ nhân sự, tổ chức tiếp nhận, triển khai các công việc quản lý dự án; bố trí, phân công cán bộ có đủ điều kiện năng lực đảm nhiệm vị trí Giám đốc quản lý dự án và thành lập Ban Điều hành dự án.
Thực tế triển khai các công việc quản lý dự án do Ban quản lý đã đáp ứng yêu cầu về chất lượng, tiến độ và được Chủ đầu tư ghi nhận. Ban QLDA cũng đã phối hợp với các Chủ đầu tư và các nhà thầu trong việc thực hiện thẩm định thiết kế kỹ thuật thi công và dự toán, tổ chức lựa chọn nhà thầu, thương thảo ký hợp đồng, kiểm tra thi công, như tiến độ thi công và giải ngân; giám sát chất lượng, kỹ thuật theo đúng quy trình, quy chuẩn, tiêu chuẩn...
Ông Nguyễn Anh Tuấn – Giám đốc Ban QLDA khẳng định, công tác năm 2020 và 5 năm 2016-2020 của Ban QLDA đã hoàn thành tốt kế hoạch, nhiệm vụ được giao. Công tác quản lý dự án thực hiện đảm bảo chất lượng, tiến độ theo đúng quy định của pháp luật. Nhiệm vụ mua sắm tập trung đã cơ bản hoàn thành.
Nhiệm vụ chủ đầu tư Dự án xây dựng Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội được tổ chức thực hiện khẩn trương và hoàn thành các công việc: thiết kế kỹ thuật thi công; thuê trụ sở làm việc; di chuyển trụ sở làm việc các đơn vị từ 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm sang trụ sở đi thuê tại 67A Trương Định; thực hiện phá dỡ công trình cũ và thanh lý tài sản; tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu Thi công xây dựng và Tư vấn Giám sát thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị để đảm bảo tiến độ khởi công xây dựng công trình trong năm 2020.
Công tác hành chính - tổ chức - văn phòng - kế toán của Ban cũng dần được kiện toàn, ổn định và đi vào nề nếp, các quy chế, quy trình được nghiên cứu, xây dựng, ban hành đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ.
Để đạt được những kết quả trên, Ban QLDA đã thường xuyên, kịp thời nhận được sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, lãnh đạo Bộ và lãnh đạo các đơn vị liên quan trong công tác quản lý dự án và giải quyết các vấn đề phát sinh. Nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của các Vụ, Cục có liên quan và sự phối hợp chặt chẽ của các chủ đầu tư là các cơ quan thuộc Bộ; lãnh đạo Bộ và chủ đầu tư đã ghi nhận và tin tưởng về năng lực quản lý dự án của các cán bộ được giao nhiệm vụ quản lý dự án.
Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giàu kinh nghiệm trong công tác quản lý dự án, luôn năng động và nhiệt tình với công việc, luôn khắc phục những khó khăn, vướng mắc phát sinh để hoàn thành công việc được giao. Bên cạnh công tác chuyên môn, các cá nhân luôn tự tham khảo, tìm hiểu các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh lực quản lý dự án, đầu thầu, xây dựng... để nâng cao năng lực phục vụ công việc được tốt hơn.
Phát huy những kết quả đạt được trong thời gian qua, trong năm 2021, Ban QLDA đã xác định chức năng, nhiệm vụ làm Chủ đầu tư và trực tiếp quản lý các dự án đầu tư xây dựng do Bộ quản lý là nhiệm vụ chính, quan trọng và cần được ưu tiên hàng đầu trong sự nghiệp phát triển của Ban trong những năm tiếp theo, cụ thể: Xây dựng kế hoạch phát triển dài hạn của Ban giai đoạn 2021-2025; Thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư đối với một số dự án khởi công trong năm 2021 và giai đoạn 5 năm 2021-2025 khi được Bộ giao.
Cùng với đó, triển khai nhiệm vụ quản lý các dự án khởi công trong năm 2017, 2018, 2019, 2020 và các dự án được giao mới năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021-2025; Thực hiện nhiệm vụ Chủ đầu tư dự án Trụ sở liên cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại số 37 Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Hà Nội; Thực hiện nhiệm vụ mua sắm tập trung năm 2021 và giai đoạn 05 năm 2021-2025 đối với các tài sản thuộc danh mục mua sắm tập trung cấp Bộ theo cách thức ký kết thỏa thuận khung theo quy định của pháp luật hiện hành; Nâng cao tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm của Ban, triển khai các hoạt động tư vấn bên ngoài Bộ./.
Hồng Minh