VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
Bạn biết gì về lao động trẻ em?
Cập nhật: 2 giờ trước
Lao động trẻ em đề cập đến vấn đề sử dụng trẻ em trong bất kỳ công việc gì mà tước đi thời thơ ấu của trẻ, cản trở việc đi học thường xuyên, và gây tác hại về tinh thần, thể chất, xã hội hay đạo đức, nguy hiểm và độc hại.
Từ khóa: lao động trẻ em