Lao động
Bắc Ninh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023
03:30 PM 02/03/2023
(LĐXH)-UBND tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 nhằm thúc đẩy các các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội, người sử dụng lao động, người lao động và cộng đồng quan tâm, thực thi nghiêm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ).

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 với chủ đề: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc” sẽ được tổ chức trên toàn địa bàn tỉnh Bắc Ninh trong thời gian từ ngày 1-31/05/2023. 

Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 kết hợp tổ chức Tháng Công nhân năm 2023 dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2023 tại Khu công nghiệp Yên Phong, với quy mô khoảng 500 người là lãnh đạo, cán bộ phụ trách ATVSLĐ, Ban chấp hành Công đoàn và đại diện người lao động của các doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Trong Tháng hành động, các Sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện, thành phố có rất nhiều hoạt động được triển khai. Đó là, xây dựng, phát hành tài liệu tuyên truyền về chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ; tuyên truyền về Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. Cung cấp các tài liệu, thông tin về ATVSLĐ cho các cơ quan thông tin đại chúng tuyên truyền. In ấn, treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích, pa nô, cờ phướn cổ động tuyên truyền Tháng hành động về ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trên các trục đường chính của các địa phương, doanh nghiệp, khu trung tâm thương mại, các công trường xây dựng đang thi công, khu đông dân cư, bệnh viện, trường học,… Phát động chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ, hướng dẫn các quy trình, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Các cơ quan chức năng tổ chức các đoàn thanh tra chuyên ngành, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trước, trong và sau Tháng hành động ATVSLĐ.

Đồng thời tổ chức các hoạt động tư vấn, tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ theo chuyên đề cụ thể gắn với đặc điểm, đặc thù sản xuất của ngành, nghề, lĩnh vực đặc biệt là trong các công việc có nguy cơ rủi ro cao như làm việc trên cao, hàn cắt, làm việc trong không gian hạn chế, an toàn hóa chất, điện…; chú trọng huấn luyện thực hành, kỹ năng đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức các cuộc tọa đàm, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao nhận thức của người lao động về ATVSLĐ. Tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Tổ chức khám sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động.

Đặc biệt, tổ chức Chương trình “Lắng nghe - Thấu hiểu - Chia sẻ”: Lắng nghe đoàn viên Công đoàn, người lao động trong doanh nghiệp bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, những vấn đề bức xúc, những câu chuyện cảm động trong lao động và cuộc sống của người lao động; lựa chọn nội dung cấp bách, có tác động lớn, phạm vi ảnh hưởng rộng đến đông đảo đoàn viên, người lao động để có biện pháp giải quyết phù hợp, có hiệu quả; truyền thông kịp thời kết quả thực hiện.

Cùng với đó, tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; mỗi suất quà trị giá 2.500.000 đồng/01 suất, trong đó: 2.000.000 đồng tiền mặt và 01 túi quà trị giá 500.000 đồng. Tặng quà đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, trước và trong Tháng hành động, UBND tỉnh yêu cầu duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản như: Xây dựng chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và tổ chức triển khai thực hiện trong doanh nghiệp.

Tổ chức tự kiểm tra việc thực hiện công tác ATVSLĐ; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với thiết bị máy, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ, đưa ra các biện pháp khắc phục, loại trừ nguy cơ, rủi ro, bảo đảm ATVSLĐ; đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động cho người lao động. Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn lao động cho các nhóm đối tượng theo quy định. Thực hiện quan trắc môi trường lao động, khám sức khỏe và khám phát  hiện BNN cho người lao động theo quy định. Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội.

Tổ chức các hoạt động “Cảm ơn người lao động”: Căn cứ vào điều kiện thực tế, Công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp đề xuất với người sử dụng lao động lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp để “Cảm ơn người lao động” đã gắn bó, đồng hành với đơn vị nhất là trong thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì và phát triển kinh tế, góp phần thể hiện sự trân trọng, ghi nhận người lao động là vốn quý của doanh nghiệp như sau: Tổ chức gặp mặt biểu dương, tri ân những người lao động có nhiều sáng kiến góp phần nâng cao năng suất lao động cao, gắn bó với doanh nghiệp, với tổ chức Công đoàn. Hoặc Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở vận động người sử dụng lao động dành một phần kinh phí chuyển qua tài khoản ngân hàng của người lao động kèm tin nhắn có thông điệp cảm ơn người lao động...

Sau Tháng hành động về ATVSLĐ, các Sở, ngành, đoàn thể của tỉnh; UBND huyện, thành phố và doanh nghiệp tiếp tục chỉ đạo, theo dõi việc tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót về công tác ATVSLĐ của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong phạm vi quản lý.

Các doanh nghiệp duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện, hỗ trợ huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung trong Tháng hành động để tạo ý thức, nền nếp, thói quen, trách nhiệm tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.

Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc. Hướng dẫn người lao động  tự kiểm tra, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và khám phát hiện BNN cho người lao động./.


Mỹ Hạnh