Xã hội
Bắc Ninh: Tập trung thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030
03:33 PM 22/03/2023
(LĐXH)- Những năm qua, tỉnh Bắc Ninh đã tập trung thực hiện hiệu quả chính sách người cao tuổi, tạo điều kiện để người cao tuổi phát huy vai trò “Tuổi cao - Gương sáng” trong gia đình và xã hội.
Tặng quà cho người cao tuổi trên địa bàn tỉnh
Tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi đến năm 2030 với mục tiêu chung là phát huy vai trò, kinh nghiệm của người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, xã hội, giáo dục, việc làm, kinh tế, chính trị của đất nước phù hợp với nguyện vọng, nhu cầu, khả năng; thực hiện đầy đủ các quyền lợi và nghĩa vụ của người cao tuổi. Tăng cường sức khỏe về thể chất và tinh thần, phòng chống ngược đãi người cao tuổi; nâng cao chất lượng mạng lưới y tế chăm sóc sức khỏe, phòng, khám, chữa bệnh và quản lý các bệnh mãn tính cho người cao tuổi; xây dựng môi trường thuận lợi để người cao tuổi tham gia vào các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi, giải trí. Nâng cao chất lượng đời sống vật chất của người cao tuổi; hoàn thiện chính sách trợ giúp xã hội hướng tới đảm bảo mức sống tối thiểu cho người cao tuổi; phát triển, nâng cao chất lượng hệ thống dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, chú trọng người cao tuổi khuyết tật, người cao tuổi thuộc diện nghèo không có người phụng dưỡng; huy động khu vực tư nhân vào tham gia cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe.
Mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2022-2025: Ít nhất 50% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm, được hỗ trợ hướng nghiệp; hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. 60% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 50% người cao tuổi tham gia tập luyện thể dục, thể thao; ít nhất 20% người cao tuổi tham gia văn hóa, văn nghệ. Từ 40% - 50% số xã, phường, thị trấn có các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi trên địa bàn tham gia. 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi. 100% người cao tuổi khuyết tật đặc biệt nặng, người cao tuổi lang thang có nhu cầu được tiếp nhận, chăm sóc, phục hồi chức năng tại các cơ sở trợ giúp  xã hội. 100% người cao tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không có người phụng dưỡng được hưởng các chính sách trợ giúp xã hội theo quy định.
Giai đoạn 2026-2030: Ít nhất 70% người cao tuổi có nhu cầu và khả năng lao động có việc làm, được hỗ trợ hướng nghiệp; hộ gia đình có người cao tuổi có nhu cầu và đủ điều kiện được vay vốn khởi nghiệp, phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi. 90% số xã, phường, thị trấn có các loại hình câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao của người cao tuổi, thu hút ít nhất 70% người cao tuổi tham gia tập luyện thể dục, thể thao; ít nhất 30% người cao tuổi tham gia văn hóa, văn nghệ. Từ 50% - 60% số xã, phường, thị trấn có các câu lạc bộ liên thế hệ tự giúp nhau hoặc các mô hình câu lạc bộ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, thu hút ít nhất 80% người cao tuổi trên địa bàn tham gia. 100% xã, phường, thị trấn có Quỹ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi.
Theo đó, tỉnh Bắc Ninh đang tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp: Phát triển mạng lưới cơ sở trợ giúp xã hội cung cấp dịch vụ chăm sóc, phục hồi chức năng đối với người cao tuổi. Hỗ trợ nâng cấp, sửa chữa các cơ sở trợ giúp xã hội về cơ sở vật chất, kỹ thuật và trang thiết bị đạt tiêu chuẩn quy định, bảo đảm có các phân khu chức năng, hạng mục công trình đáp ứng hoạt động chăm sóc, phục hồi chức năng cho người cao tuổi.
Trợ giúp tạo việc làm và hỗ trợ sinh kế cho người cao tuổi. Hỗ trợ các cơ sở của người cao tuổi phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ phù hợp quy mô, trình độ quản lý. Hỗ trợ thí điểm mô hình sinh kế đối với gia đình có người cao tuổi, ưu tiên được vay vốn sản xuất ưu đãi để tạo việc làm, tăng thu nhập.
Trợ giúp người cao tuổi tham gia hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. Phát triển các môn thể thao phù hợp với người cao tuổi tham gia tập luyện, thi đấu; tổ chức các giải thể thao, hội thi, hoạt động văn hóa ở cơ sở phù   hợp với sự tham gia của người cao tuổi.
Phát huy vai trò người cao tuổi, động viên, khuyến khích người cao tuổi phát huy trí tuệ, kinh nghiệm tích cực xây dựng gia đình, dòng họ, cộng đồng xã hội gắn kết, văn minh; nêu gương sáng cho con, cháu noi theo. Vận động người cao tuổi tham gia các hoạt động kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội tại địa phương; phát triển phong trào người cao tuổi có uy tín trong cộng đồng để xây dựng làng văn hóa, phát huy bản sắc dân tộc, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu.
Trợ giúp pháp lý đối với người cao tuổi, tăng cường các hoạt động trợ giúp pháp lý tại các xã, phường, thị trấn nơi nhiều người cao tuổi có khó khăn về tài chính sinh sống, bị bạo lực, bạo hành có nhu cầu trợ giúp pháp lý và tại Hội Người cao tuổi, Ban đại diện người cao tuổi, các câu lạc bộ người cao tuổi, các cơ sở trợ giúp xã hội khi có nhu cầu và phù hợp với điều kiện của địa phương.../.
Hồng Phượng