Xã hội
Bạc Liêu: Cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu về BHXH, BHYT
09:34 AM 14/01/2022
(LĐXH) - Năm 2021, do tác động của đại dịch COVID-19 ảnh hưởng tiêu cực đến tất cả mặt đời sống kinh tế - xã hội, ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra. Hoạt động sản xuất kinh doanh bị đình trệ, gián đoạn, nhiều lao động mất việc làm, nhiều doanh nghiệp hoạt động cầm chừng hay thu hẹp sản xuất … đã ảnh hưởng đến việc thực hiện các chỉ tiêu về BHXH, BHYT, BHTN theo Nghị quyết số 28-NQ/CP và Nghị quyết số 21-NQ/CP trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu
Theo đó, tỷ lệ tham gia BHXH, BHYT bắt buộc trên địa bàn tỉnh năm 2021 là 37.226 lượt người. Số người tham gia BHTN là 32.228 người, giảm 1,7% so với năm 2020; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia BHTN thấp hơn so với mục tiêu của Nghị quyết số 21-NQ/TW.
Số người tham gia BHYT năm 2021 là 675.669 người, giảm 6,56% so với năm 2020; độ bao phủ BHYT chỉ đạt 71,65%, thấp hơn 19,35% so với chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh  đặt ra (tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2021 là 91%). Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tỷ lệ bao phủ BHYT chưa đạt là do ảnh hưởng bởi Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2022, Bạc Liêu có 25 xã tương ứng với 185.463 người trước đây được NSNN đóng BHYT nay không thuộc đối tượng được NSNN đóng BHYT. Mặc dù, tỉnh đã chỉ đạo BHXH phối hợp với các Sở, ngành tăng cường công tác tuyên truyền vận động người dân tham gia để đảm bảo quyền lợi BHYT 05 năm liên tục. Tuy nhiên do số lượng người tham gia BHYT giảm đột ngột với số lượng lớn và ảnh hưởng dịch Covid-19 nên số người vận động tham gia lại vẫn rất thấp, chưa đạt chỉ tiêu năm 2021.
Chất lượng dịch vụ BHXH, BHYT ngày càng được cải thiện (Ảnh minh hoạ)
Bằng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, năm 2021 tỉnh Bạc Liêu cũng đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu được đề ra do tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát. Tăng trưởng kinh tế tăng 5,05%, đứng thứ nhất khu vực ĐBSCL và xếp thứ 30/63 tỉnh, thành phố cả nước, GRDP bình quân đầu người đạt trên 58 triệu đồng/người/năm.
Với việc lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng sự nỗ lực của Ngành BHXH, kết quả thực hiện chính sách BHXH, BHYT năm 2021 tại địa phương đạt được một số kết quả đáng khích lệ. Hầu hết các chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao đều đạt và vượt, đặc biệt là triển khai thực hiện kịp thời, có hiệu quả Nghị quyết 116/NQ-CP của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp.
Năm 2022, Bạc Liêu đặt nhiệm vụ chỉ tiêu tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92%. Để thực hiện nhiệm vụ trên, tỉnh bạc Liêu. Theo đó, tiếp tục chỉ đạo các cơ quan truyền thông để tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chính sách BHXH, BHYT đến với đông đảo người lao động và nhân dân, coi đây là giải pháp quan trọng và cơ bản, mấu chốt nhất để đưa chính sách BHXH, BHYT vào cuộc sống của các tầng lớp nhân dân và đảm bảo về an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh, phát huy vai trò trách nhiệm của từng đơn vị, từng tổ chức Đảng, đoàn thể, từng Đảng viên của các Sở, ngành quản lý nhà nước về công tác này cần phối hợp với cơ quan thường trực, tăng cường các biện pháp tuyên truyền với nhiều hình thức da dạng, phong phú. Với mục tiêu “BHXH cho toàn thể người lao động, BHYT cho toàn dân” theo đề án của Chính phủ.
Tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ và công tác thực hiện BHXH, BHYT; yêu cầu các cấp, các ngành đặc biệt là vai trò nồng cốt của hệ thống BHXH cần tăng cường các giải pháp để quản lý, phát triển và mở rọng đối tượng tham gia BHXH, BHYT theo tinh thần chỉ đạo của ban thường vụ Tỉnh ủy. Coi trọng việc đổi mới phương thức hoạt động trên lĩnh vực, BHXH, BHYT đảm bảo chi trả nhanh chóng, kịp thời; đảm bảo đầy đủ quyền lợi cho người tham gia BH, quan tâm giải quyết kịp thời quyền và lợi ích cho người tham gai BH, ngành y tế cần tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị cho người bệnh thụ hưởng chính sách BHYT, tăng cường giáo dục y đức cho đội ngũ y, bác sĩ phục vụ tốt hơn việc khám chữa bệnh cho người tham gia HBYT.
Tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin nhằm đơn giản hóa thủ tục tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tham gia BHYT. Phát triển hệ thống đại lý thu BHXH, BHYT theo hướng chuyên nghiệp, đào tạo kỹ năng, phương pháp tiếp cận người dân cho đại lý thu để vận động tham gia bảo hiểm y tế phù hợp với từng nhóm đối tượng.
Với những khó khăn nêu trên, tỉnh Bạc Liêu cũng đã kiến nghị, đề xuất các Bộ, Ngành Trung ương nghiên cứu bổ sung thẩm quyền chức năng thanh tra chuyên ngành về chi trả, giải quyết chế độ BHXH, BHYT, BHTN cho cơ quan BHXH để hoạt động thanh tra đạt hiệu quả hơn (ngành BHXH đang được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành về thu BHXH, BHYT, BHTN mà chưa được giao nhiệm vụ thanh tra về các lĩnh vực khác như chi trả, giải quyết các chế độ BHXH, BHYT).
Tiếp tục hỗ trợ có thời hạn cho nhóm người mới thoát nghèo, không còn trong đối tượng của Quyết định 861 được hưởng chính sách BHYT trong 1 năm kể từ ngày kết thúc các chính sách trước. Đồng thời, có cơ chế xử lý nợ của các đơn vị không còn hoạt động, không có người quản lý; đơn vị phá sản, giải thể; đơn vị có chủ sử dụng lao động bỏ trốn, hướng dẫn giải quyết chế độ BHXH, BHTN đối với người lao động trong các đơn vị này.

Khánh Quyên