Xã hội
Bắc Kạn: Triển khai đầy đủ, kịp thời chính sách trợ giúp xã hội
08:28 AM 19/02/2021
Trong năm qua, cùng với tập trung phát triển kinh tế, tỉnh Bắc Kạn luôn quan tâm chỉ đạo thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, giúp các đối tượng yếu thế cải thiện đời sống, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Được sự quan tâm chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH), của UBND tỉnh; sự phối hợp giữa các sở, ban, ngành, cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ, các hội, đoàn thể và địa phương, công tác bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh được triển khai đầy đủ, kịp thời, đúng quy định, trợ giúp có hiệu quả về vật chất, tinh thần, giải quyết được những nhu cầu cơ bản, thiết yếu.
Trong năm, toàn tỉnh có 9.080 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hằng tháng tại cộng đồng, với tổng kinh phí gần 44 tỷ đồng, bao gồm 3.500 người cao tuổi nghèo không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng; người từ đủ 80 tuổi trở lên không có lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng; hơn 4.000 người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng; 1.500 hộ gia đình nhận nuôi dưỡng chăm sóc trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng và người khuyết tật đặc biệt nặng; trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng, người bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo... Các chính sách hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật được chú trọng. Số đối tượng được cấp giấy xác nhận khuyết tật trên địa bàn toàn tỉnh năm 2020 là 1.652 người.
Đoàn công tác của tỉnh thăm, tặng quà đối tượng chăm sóc tại Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh
Bên cạnh đó, tỉnh thường xuyên theo dõi, bảo đảm ổn định đời sống dân sinh khi gặp thiên tai, hỏa hoạn và các nguyên nhân bất khả kháng. Chủ động bố trí ngân sách địa phương, huy động cộng đồng và các nhà hảo tâm hỗ trợ hàng hóa, lương thực cho các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai, hỏa hoạn hoặc các lý do bất khả kháng khác. Trong năm, tỉnh đã hỗ trợ gạo cứu đói trong dịp tết Nguyên đán, giáp hạt cho 3.666 hộ với 11.959 khẩu, số lượng 262.410 kg gạo; hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 04 hộ, sửa chữa nhà ở cho 06 hộ và hỗ trợ di dời nhà ở cho 05 hộ.
Ngoài ra, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp của tỉnh hiện đang nuôi dưỡng 102 trường hợp, trong đó có trẻ em mồ côi, trẻ có hoàn cảnh đặc biệt và người già cô đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, đối tượng tâm thần đặc biệt nặng. Các chế độ của các đối tượng được bảo đảm theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013 của Chính phủ về quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội; Quyết định số 362/QĐ-UBND ngày 26/3/2015 của UBND tỉnh về việc quy định mức trợ cấp chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng tại các cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh.
Để nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về trợ giúp đối tượng bảo trợ xã hội, tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức qua Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; báo in, báo điện tử; tờ rơi; tập huấn phổ biến kiến thức, trợ giúp pháp lý; tuyên truyền lồng ghép với các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn... Năm 2020, Sở LĐ-TB&XH cũng phối hợp với các sở, ngành và các huyện, thành phố tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác trợ giúp xã hội về chính sách trợ giúp xã hội, chính sách người cao tuổi, chính sách đối với người khuyết tật.
Theo đánh giá của Sở LĐ-TB&XH tỉnh Bắc Kạn, các chính sách trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi, người khuyết tật, đối tượng bảo trợ xã hội, cá nhân, hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn theo quy định của Luật Người cao tuổi, Luật Người khuyết tật, Nghị định số 28/2012/NĐ-CP, Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ tiếp tục được các cấp, ngành quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả. Người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm, hỗ trợ kịp thời. Công tác kiểm tra giám sát theo chuyên đề và công tác tự kiểm tra việc thực hiện các chính sách pháp luật tiếp tục được duy trì.
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện công tác bảo trợ xã hội, tỉnh vẫn còn gặp một số khó khăn nhất định như: Một số quy định về chế độ, chính sách được ban hành nhưng trong quá trình thực hiện chưa phù hợp với tình hình thực tế hiện nay, chưa có hướng dẫn cụ thể gây lúng túng cho địa phương trong quá trình triển khai thực hiện; thiếu kinh phí để triển khai thực hiện việc tổ chức tập huấn, tuyên truyền chế độ chính sách liên quan đến bảo trợ xã hội và triển khai các nội dung theo Đề án…
Bảo trợ xã hội là chính sách thể hiện sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước đối với những đối tượng yếu thế, góp phần nâng cao đời sống người dân cả về mặt vật chất lẫn tinh thần. Do vậy, trong thời gian tới, tỉnh Bắc Kạn xác định tập trung thực hiện kịp thời, giải quyết đúng, đủ các chế độ, chính sách về bảo trợ xã hội trên địa bàn./.
Thu Trang