Xã hội
Bắc Giang: Thúc đẩy bình đẳng giới, tăng quyền và tạo cơ hội cho phụ nữ
02:19 PM 30/11/2021
(LĐXH) - Những năm qua, lực lượng lao động nữ và đội ngũ cán bộ nữ trong tỉnh Bắc Giang đã ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội; từng bước đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị, đóng góp tích cực vào thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương và đất nước.
Theo số liệu thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có 37 cán bộ nữ là lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh, huyện, thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; Trong đó có 01 đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, 03 đồng chí là Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trước đây không có cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu là nữ, nay đã được kiện toàn như: Bí thư Huyện ủy huyện Lục Nam, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tư pháp, Cục trưởng Cục Thi hành án tỉnh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ tỉnh…; nhiều nữ cán bộ được phân công giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phó Sở, ngành. Tỷ lệ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khoá XV là 3/9 đại biểu (chiếm 33,3%) và tỷ lệ nữ tham gia Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ 2021-2026: cấp tỉnh là 26,67%; cấp huyện là 26,4%; cấp xã là 25,06%. Lãnh đạo chủ chốt của UBND, HĐND cấp tỉnh (Chủ tịch, Phó Chủ tịch) có 2/7 đồng chí là nữ (chiếm 28,6%). 5/10 huyện, thành phố có lãnh đạo chủ chốt UBND, HĐND là nữ. Tỷ lệ nữ tham gia HĐND các cấp, tỷ lệ nữ lãnh đạo chủ chốt UBND, HĐND các cấp đều tăng so với nhiệm kỳ 2016-2021.
Cùng với đó, ngày càng nhiều phụ nữ nghèo, phụ nữ dân tộc thiểu số được tiếp cận với các chính sách ưu đãi của nhà nước về lao động, việc làm, dạy nghề, giảm nghèo…; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp khoảng 22,2%; Tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 50%; Tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 100%.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang tặng hoa chúc mừng các nữ cán bộ lãnh đạo nhân kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (1910 - 2021)

Để có được những kết quả đáng khích lệ trên là nhờ sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, tổ chức đoàn thể, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh. Cùng với chiến lược phát triển kinh tế xã hội, tỉnh Bắc Giang đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách, chương trình liên quan đến công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, tạo điều kiện để phụ nữ tiến bộ và phát triển như: Đề án số 04-ĐA/TU ngày 18/02/2014 của Tỉnh ủy Bắc Giang về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Nghị quyết số 137-NQ/TU ngày 01/9/2016 của Tỉnh ủy Bắc Giang về xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý tỉnh Bắc Giang đến năm 2025 và những năm tiếp theo; Đề án tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027; Đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 16/4/2021 thực hiện Chương trình Phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Kế hoạch số 311/KH-UBND ngày 05/7/2021 thực hiện Chiến lược quốc gia về BĐG giai đoạn 2021-2025; Công văn số 05/CV-VSTBPN ngày 15/3/2021 của Ban VSTBPN tỉnh về việc tăng cường tỷ lệ phụ nữ tham gia đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Kế hoạch số 1596/KH-VSTBPN về việc tổ chức hội nghị tập huấn cho nữ ứng cử viên ứng cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026…
Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh thường xuyên phối hợp với các ngành, đoàn thể tỉnh và các huyện, thành phố triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, triển khai các hoạt động nhằm thực hiện tốt các Quyết định, chương trình, kế hoạch, mục tiêu về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ do trung ương và tỉnh đề ra. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh với Công an, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân tỉnh trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em gái giai đoạn 2019-2022. Công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ cũng được đẩy mạnh với nhiều nội dung và hình thức đa dạng, phong phú nhằm nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các tổ chức và người dân trong chỉ đạo và thực hiện bình đẳng giới.
Thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm nay (diễn ra từ ngày 15/11/2021 - 15/12/2021), các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thành phố của tỉnh Bắc Giang đã chỉ đạo và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc căn cứ vào tình hình thực tế của đơn vị, địa phương lựa chọn hình thức hưởng ứng Tháng hành động sao cho phù hợp. Nhiều hoạt động phong phú, thiết thực đã và đang được triển khai thực hiện, như: Tổ chức các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em; Biểu dương, tôn vinh những điển hình tiêu biểu, điểm sáng trong công tác phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Triển khai kịp thời, có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phụ nữ và trẻ em gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; đồng thời huy động các nguồn lực để triển khai Tháng hành động, tăng cường xã hội hóa các hoạt động truyền thông và hỗ trợ phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, nạn nhân bị xâm hại, bạo lực, mua bán, bóc lột…
Riêng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội căng treo hàng chục băng rôn, pano tuyên truyền các thông điệp về bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Cấp phát 15 nghìn tờ rơi, tờ gấp tuyên truyền về vấn đề bình đẳng giới trong gia đình, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; Cung cấp cho Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố hàng chục cuốn danh bạ địa chỉ cơ quan, tổ chức hỗ trợ phụ nữ và trẻ em bị bạo lực, xâm hại của cả nước do Vụ Bình đẳng giới (Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội) chuyển về; Phối hợp xây dựng và đăng tải tin, bài viết, phóng sự trên Tạp chí Lao động và Xã hội, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Đặc biệt, quan tâm đến công tác tư vấn, hỗ trợ phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, bạo lực với phụ nữ và trẻ em.
Với chủ đề “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ sở giới”, hy vọng rằng các hoạt động trong Tháng hành động sẽ là điểm nhấn, đẩy mạnh các hoạt động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới trên địa bàn toàn tỉnh. Thu hút sự quan tâm, đề cao vai trò, trách nhiệm và tính chủ động tham gia hành động của cá nhân, gia đình, cộng đồng, cơ quan, tổ chức trong việc đảm bảo an sinh xã hội, tăng cường quyền năng cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực, xâm hại phụ nữ và trẻ em; giảm thiểu, tiến tới chấm dứt tình trạng bạo lực, xâm hại đối với phụ nữ và trẻ em./.
Hưng Cảnh