Xã hội
Bắc Giang: Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới
09:58 AM 05/10/2020
(LĐXH) - Nhằm xây dựng, phát triển vững chắc đội ngũ cán bộ nữ tương xứng với vai trò to lớn của phụ nữ, thời gian qua, bên cạnh việc ban hành nhiều chủ trương, chính sách khuyến khích phụ nữ tiến bộ và phát triển, tỉnh Bắc Giang đã đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Qua đó tạo sự lan tỏa sâu rộng, nâng cao được nhận thức của xã hội về bình đẳng giới, giúp phụ nữ ngày càng có thêm điều kiện để phát huy vai trò, vị trí của mình.
Hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, ngay từ đầu năm 2019, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền các văn bản, chính sách của Đảng và nhà nước về công tác gia đình, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ, công tác cán bộ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị; về thực trạng và kết quả thực hiện công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ; giới thiệu điển hình tiên tiến trong công tác cán bộ nữ... với nhiều hình thức như: Tổ chức hội thi, hội thảo, tập huấn, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh hoạt câu lạc bộ; Tuyên truyền lưu động; Xây dựng pa nô, áp phích, tờ rơi, tờ gấp... tập trung vào các ngày kỷ niệm 8/3, 20/10, Ngày Quốc tế hạnh phúc, Ngày Gia đình Việt Nam,... Trong đó, Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ tỉnh đã tổ chức 02 đợt tuyên truyền lưu động trên các tuyến đường tập trung đông dân cư thuộc địa bàn 10/10 huyện, thành phố về công tác bình đẳng giới, công tác cán bộ nữ nhằm thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; Treo hàng trăm băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trên các trục đường chính; Xây dựng nhiều bài viết, phóng sự tuyên truyền trên các phương tiện thông tin, truyền thông; Phát hành 9.000 tờ rơi tuyên truyền luật bình đẳng giới, phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới,...; Tổ chức Hội thảo “Công tác cán bộ nữ trong tình hình mới” nhằm đánh giá thực trạng tình hình công tác cán bộ nữ, trao đổi, thảo luận, đề xuất những giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ cán bộ nữ lãnh đạo, quản lý trong thời gian tới với sự tham dự của hơn 100 đại biểu là đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, huyện.
Quảng cảnh Hội nghị tập huấn Công tác Bình đẳng giới cho đội ngũ cán bộ nữ làm công tác Bình đẳng giới cấp thôn
Ngoài ra, giai đoạn 2016 - 2020, các cơ quan, ban, ngành của tỉnh đã tổ chức nhiều hội nghị, tập huấn lồng ghép về chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ, phổ biến tuyên truyền giáo dục pháp luật trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, hội viên, đoàn viên công đoàn của đơn vị, địa phương đặc biệt là phụ nữ vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng nông thôn. Tổ chức trên 15 nghìn cuộc tuyên truyền nghị quyết đại hội đảng, chỉ thị của Ban Bí thư về việc tiếp đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới,... đối với gần 800 nghìn lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ; hàng chục cuộc Hội nghị, tọa đàm, tập huấn, truyền thông nâng cao kiến thức đảm bảo an toàn cho phụ nữ, tuyên truyền pháp luật về Luật Hôn nhân và gia đình, Luật phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống xâm hại tình dục cho phụ nữ, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, mất cân bằng giới tính... cho hơn 4 nghìn lượt cán bộ cấp xã, cấp thôn, báo cáo viên, tuyên truyền viên và hội viên phụ nữ, công nhân lao động tham dự…
Bên cạnh đó, các cấp, ngành cũng đẩy mạnh truyền thông, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn, giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ nữ và trẻ em gái. Trong đó, chú trọng lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn của đơn vị, địa phương; tuyên truyền giới thiệu về các mô hình, dịch vụ hỗ trợ thực hiện bình đẳng giới tại địa phương, cơ sở, như: Mô hình địa chỉ tin cậy – nhà tạm lánh, mô hình câu lạc bộ phụ nữ có nguy cơ bị ép kết hôn với người nước ngoài…; Tăng cường và đa dạng hóa các hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức và thực hành về bình đẳng giới trong các tầng lớp nhân dân. Tuyên truyền, nhân rộng những điển hình tốt, người có uy tín, ảnh hưởng tích cực tại cộng đồng trong thực hiện bình đẳng giới; Triển khai các hoạt động thu hút sự tham gia của nam giới và trẻ em trai trong thực hiện bình đẳng giới,…
Nhờ đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về bình đẳng giới, nên nhận thức của các cấp, ngành và người dân trên địa bàn tỉnh đã được nâng lên rõ rệt. Các ngành, các cấp luôn quan tâm, triển khai thực hiện các kế hoạch hành động về công tác bình đẳng giới đảm bảo đúng tiến độ, phù hợp với tình hình thực tiễn ở đơn vị, địa phương; các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra trong giai đoạn đều cơ bản đạt, có chỉ tiêu vượt kế hoạch. Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thường xuyên được quan tâm thực hiện, trong đó công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cho đội ngũ lãnh đạo, cán bộ làm công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ được quan tâm nhiều hơn. Phụ nữ có nhiều cơ hội trong lĩnh vực lao động và việc làm; đời sống vật chất, tinh thần và sức khỏe của phụ nữ từng bước được cải thiện; phụ nữ có điều kiện tham gia các hoạt động xã hội, học tập và công tác, trình độ được nâng lên. Số phụ nữ tham gia các chức danh lãnh đạo ngày càng tăng; Vị trí, vai trò của phụ nữ trong xã hội ngày càng được khẳng định.Một số cơ quan, đơn vị, địa phương trước đây không có cán bộ lãnh đạo, quản lý, người đứng đầu là nữ, nay đã được kiện toàn, nhiều nữ cán bộ được phân công giữ các chức vụ lãnh đạo cấp phó Sở, ngành của tỉnh.Qua đó, cho thấy năng lực của đội ngũ cán bộ nữ đã và đang từng bước chứng minh bản lĩnh và khẳng định được vị trí của mình trong công việc cũng như trên phương diện xã hội./.
Minh Hưng