Lao động
Đồng Nai đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Đồng Nai đẩy mạnh phong trào toàn dân phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
LĐXH) - Năm 2018, thực hiện chỉ đạo của trên, Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy phải hợp nhất trở thành Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ (PCCC-CNCH...
4 5 6 7 8 9 10