Lao động
Sóc Trăng phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 2 năm 2018 Sóc Trăng phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động  lần thứ 2 năm 2018
(LĐXH) – Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền về lĩnh vực này trong các cơ...
4 5 6 7 8 9 10