Lao động
Nói không với tai nạn lao động Nói không với tai nạn lao động
Là lĩnh vực đặc thù, người lao động trong ngành Điện thường xuyên làm việc trong môi trường nguy hiểm, nhiều rủi ro. Để bảo đảm an toàn, Công ty Điện lực Bắc Ninh (PC ...
3 4 5 6 7 8 9