Lao động
Người lao động nghỉ 3 ngày dịp Quốc khánh Người lao động nghỉ 3 ngày dịp Quốc khánh
Kỳ lễ cuối cùng của năm 2017, công chức, người lao động được nghỉ 3 ngày từ 2/9 đến 4/9.
3 4 5 6 7 8 9