Lao động
An toàn - nhiệm vụ số một của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà An toàn - nhiệm vụ số một của Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà
(LĐXH)- Công tác vệ sinh, an toàn lao động luôn được Công ty Thủy điện Thác Bà đặt lên hàng đầu, do đó nhiều năm qua không để xảy ra sự cố mất an toàn.
3 4 5 6 7 8 9