Lao động
Hải Phòng chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp Hải Phòng chú trọng công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
(LĐXH) - An toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) là yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, do vậy các ngành chức năng ở thành phố Hải Phòng đã thực hiện n...
1 2 3 4 5 6 7