Lao động
Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động Công bố Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Huấn luyện An toàn - Vệ sinh lao động
(LĐXH) – Chiều ngày 04/6/2020, Bộ Lao động – TBXH tổ chức lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đối với đồng chí Nguyễn Thanh Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện ...
1 2 3 4 5 6 7