Lao động
Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động Trà Vinh đẩy mạnh tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH)- Công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện kiến thức, kỹ năng đảm bảo an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đã được triển khai sâu rộ...
1 2 3 4 5 6 7