Lao động
Hội thi “Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động giỏi năm 2018”. Hội thi “Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động giỏi năm 2018”.
(LĐXH)- Ngày 15/12, tại thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh), Bộ Lao động – TBXH tổ chức Hội thi “Người làm công tác An toàn, vệ sinh lao động giỏi năm 2018”.
1 2 3 4 5 6 7