Lao động
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh công tác An toàn, vệ sinh lao động
(LĐXH) - Với mục tiêu giảm thiểu và đẩy lùi tai nạn lao động (TNLĐ) tại nơi làm việc, thời gian qua các cấp công đoàn đã và đang phối hợp hiệu quả với người sử dụng la...
1 2 3 4 5 6 7