Lao động
Chuyển biến tích cực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn Chuyển biến tích cực trong công tác an toàn, vệ sinh lao động của tổ chức Công đoàn
(LĐXH) – Giai đoạn 2017-2022, trung bình mỗi năm có trên 9.000 Công đoàn cơ sở đơn vị tổ chức phát động phong trào thi đua về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSL...
1 2 3 4 5 6 7