Lao động
Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi: Cải thiện điều kiện làm việc chính là chăm lo tốt hơn đời sống người lao động Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi: Cải thiện điều kiện làm việc chính là chăm lo tốt hơn đời sống người lao động
(LĐXH)- Bảo đảm an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân tiên tiến, hiện đại phù hợp với khí hậu, thời tiết cũng như đặc thù của ...
1 2 3 4 5 6 7