Lao động
Yên Bái đặt mục tiêu giảm trung bình 5% tần suất TNLĐ chết người mỗi năm Yên Bái đặt mục tiêu giảm trung bình 5% tần suất TNLĐ chết người mỗi năm
(LĐXH)- Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Yên Bái hướng tới mục tiêu cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động;...
1 2 3 4 5 6 7