Lao động
Tạo động lực cho nhân viên, giảm áp lực trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả an toàn lao động Tạo động lực cho nhân viên, giảm áp lực trong công việc nhằm nâng cao hiệu quả an toàn lao động
(LĐXH) - Hiện nay Tổng công ty điện lực miền Bắc (EVNNPC) đang quản lý 27 tỉnh phía Bắc từ Hà Tĩnh trở ra (không có Hà Nội), số lượng khách hàng khoảng 10,5 triệu, cùn...
1 2 3 4 5 6 7