Xã hội
Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị chú trọng xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị chú trọng xây dựng không gian xanh – sạch – đẹp
(LĐXH) - Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp 1 tỉnh Quảng Trị là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Quảng Trị. Trung tâm có chức năng tổ c...
3 4 5 6 7 8 9