Xã hội
Thành phố Nam Định quan tâm hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo Thành phố Nam Định quan tâm hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo
Những năm qua, thành phố Nam Định (tỉnh Nam Định) luôn quan tâm chỉ đạo các ngành chức năng, các phường, xã thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội, trợ giúp các đối tượ...
3 4 5 6 7 8 9