Xã hội
Hỗ trợ BHXH, BHYT cho các đối tượng tinh giản biên chế Hỗ trợ BHXH, BHYT cho các đối tượng tinh giản biên chế
Đối tượng thuộc diện tinh giản biên chế theo quy định tại Nghị định 68/2000/NĐ-CP sẽ được hỗ trợ đóng BHXH, BHYT; được trợ cấp một lần bằng 03 tháng tiền lương hiện hư...
3 4 5 6 7 8 9