Xã hội
Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT Nạn nhân bom mìn, vật nổ sau chiến tranh được Nhà nước hỗ trợ mua BHYT
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2019/NĐ-CP về quản lý và thực hiện hoạt động khắc phục hậu quả bom mìn, vật nổ sau chiến tranh. Theo đó, nạn nhân bom mìn, vật nổ s...
3 4 5 6 7 8 9