Xã hội
Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang thực hiện các giải pháp giảm nghèo Huyện Lâm Bình - Tuyên Quang thực hiện các giải pháp giảm nghèo
Là huyện vùng cao còn nhiều khó khăn song huyện Lâm Bình (tỉnh Tuyên Quang) đã tận dụng tốt các điều kiện, tăng cường khuyến khích, hỗ trợ hộ nghèo vươn lên. Đặc biệt,...
1 2 3 4 5 6 7