Xã hội
Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi với cơ quan BHXH Triển khai đăng ký giao dịch điện tử cho cá nhân dưới 18 tuổi với cơ quan BHXH
(LĐHX) - Để tiếp tục triển khai Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 8/4/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; đảm bảo thực hiện đầy đ...
1 2 3 4 5 6 7