Xã hội
Hoành Bồ - điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Quảng Ninh Hoành Bồ - điểm sáng trong công tác giảm nghèo ở Quảng Ninh
(LĐXH)- Theo ước tính đến hết năm 2017, huyện Hoành Bồ giảm được 246 hộ nghèo (vượt 53,8% kế hoạch) và 119 hộ cận nghèo (vượt 45,1%). Kết quả này đã giúp Hoành Bồ được...
1 2 3 4 5 6 7