Xã hội
Xây dựng chính sách đảm bảo sự tham gia của người cao tuổi vào các vấn đề cuộc sống Xây dựng chính sách đảm bảo sự tham gia của người cao tuổi vào các vấn đề cuộc sống
(LĐXH) - Ngày 29/03/2019, tại Hà Nội, Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam (VNCA) phối hợp với Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA) tổ chức Hội thảo công bố kết quả ...
1 2 3 4 5 6 7