Xã hội
Phát triển công tác xã hội tại các cơ sở y tế theo hướng chuyên nghiệp Phát triển công tác xã hội tại các cơ sở y tế theo hướng chuyên nghiệp
(LĐXH) - Qua hơn 10 năm hình thành và phát triển, công tác xã hội trong y tế tại Việt Nam từng bước phát triển theo hướng chuyên nghiệp hóa ở các khía cạnh về hệ thống...
1 2 3 4 5 6 7