Xã hội
Lai Châu: Tập trung cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo Lai Châu: Tập trung cho mục tiêu xóa đói giảm nghèo
(LĐXH) – Lai Châu là tỉnh miền núi, biên giới nằm ở phía Tây Bắc, có 4/8 huyện, thành phố là huyện nghèo theo Nghị quyết 30a; 696 thôn bản đặc biệt khó khăn, 23 xã biê...
1 2 3 4 5 6 7