Xã hội
Phường Văn Miếu - tỉnh Nam Định: Chú trọng công tác bảo trợ xã hội Phường Văn Miếu - tỉnh Nam Định: Chú trọng công tác bảo trợ xã hội
(LĐXH) Thời gian qua, mặc dù điều kiện kinh tế- xã hội còn nhiều khó khăn, song phường Văn Miếu (thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định) vẫn luôn quan tâm chú trọng công tá...
1 2 3 4 5 6 7