Xã hội
Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An: Điểm đến của tình thương, trách nhiệm và niềm tin Trung tâm PHCN người khuyết tật Thụy An:  Điểm đến của tình thương, trách nhiệm và niềm tin
Hơn 40 năm qua, Trung tâm Phục hồi chức năng (PHCN) người khuyết tật Thụy An (ở Ba Vì, Hà Nội) đã xây dựng được mô hình PHCN toàn diện, khép kín, gồm: PHCN thể chất, P...
1 2 3 4 5 6 7