VIDEO
Theo Truyền hình Vì Trẻ em
An sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em
Cập nhật: 2 giờ trước
(LĐXH)-Tăng cường hơn nữa an sinh xã hội cho phụ nữ và trẻ em gái cần được coi là một trong những ưu tiên cần nhấn mạnh trong khuôn khổ hợp tác ASEAN về phụ nữ trong thời gian tới.