Xã hội
An Giang: Chú trọng thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
10:43 AM 25/02/2021
(LĐXH) - Để góp phần đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống đối tượng bảo trợ xã hội, thời gian qua, tỉnh An Giang đặc biệt quan tâm thực hiện chính sách trợ giúp xã hội cho nhóm đối tượng bảo trợ xã hội. Năm 2020, tỉnh đã thực hiện trợ giúp xã hội cho 93.339 lượt đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng.
Chăm sóc đối tượng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh

Theo Sở Lao động - TBXH tỉnh An Giang, trong năm 2020, căn cứ Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH ngày 17 tháng 7 năm 2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về xây dựng, quản lý, cập nhật, khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo và Công văn số 1134/LĐTBXH-SASSP ngày 31 tháng 3 năm 2020 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BLĐTBXH, tỉnh đã triển khai việc cập nhật thông tin đối tượng, thực hiện các chính sách về trợ giúp xã hội và giảm nghèo của địa phương vào cơ sở dữ liệu MIS POSASoft; thường xuyên sử dụng hệ thống cơ sở dữ liệu MIS POSASoft để cập nhật thông tin đối tượng phát sinh tăng mới hoặc giảm trong năm; ứng dụng phần mềm MIS POSASoft vào phục vụ công tác quản lý và chi trả chính sách bảo trợ xã hội. Đến nay, hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh đã sử dụng phần mềm vào công tác quản lý đối tượng.

Ngoài ra, sau khi được Cục Bảo trợ xã hội tập huấn chuyển giao phần mềm hệ thống thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội, tỉnh đã triển khai việc nhập liệu và sử dụng phần mềm quản lý đối tượng đến các các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh. Hầu hết các cơ sở đã sử dụng tốt phần mềm để quản lý trung tâm, quản lý đối tượng,... (trừ cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh chưa có trong hệ thống). Tính đến cuối năm 2020, tỉnh An Giang đã hoàn thành việc cập nhật thông tin đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng từ năm 2015 – 2019. Thông tin đối tượng năm 2020 tỉnh đang rà soát, cập nhật dự kiến đến hết quý I năm 2021 sẽ hoàn chỉnh dữ liệu.

Năm 2020, tỉnh An Giang đã thực hiện trợ giúp xã hội cho 93.339 lượt đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp thường xuyên tại cộng đồng (theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP). Trong đó: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng là 634 người; người từ 16 đến 22 đang học phổ thông, học nghề, trung học chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học là 193 người; trẻ em bị nhiễm HIV thuộc hộ nghèo và người nhiễm HIV/AIDS không còn khả năng lao động 668 người; người cao tuổi cô đơn, thuộc hộ gia đình nghèo là 2.041 người; người từ 80 tuổi trở lên không có lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội  là 33.391 người;  người khuyết tật 38.817 người; 9.423 người nhận kinh phí chăm sóc đối tượng bảo trợ xã hội; 7.712 trường hợp hộ gia đình hoặc cá nhân nhận hỗ trợ chi phí mai táng cho  đối tượng bảo trợ xã hội chết.

Các cơ sở trợ giúp xã hội hiện đang chăm sóc nuôi dưỡng trên 340 đối tượng bảo trợ xã hội

Trên địa bàn tỉnh hiện có 06 cơ sở trợ giúp xã hội, trong đó có 04 cơ sở trợ giúp xã hội công lập (Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang, Cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh, Trung tâm Công tác xã hội Bảo vệ trẻ em tỉnh; Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc thuộc UBND thành phố Châu Đốc) và 02 cơ sở ngoài công lập thuộc Hội chữ thập đỏ tỉnh An Giang (Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và Người già cô đơn thành phố Long Xuyên; Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu Đốc). Hiện có 04 cơ sở trợ giúp xã hội có chức năng nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội đã cập hoàn chỉnh thông tin đối tượng và đang quản lý nuôi dưỡng trên 343 đối tượng, cụ thể: Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh An Giang đang quản lý và nuôi dưỡng 209 đối tượng; Trung tâm Giáo dục Trẻ mồ côi và Người già cô đơn thành phố Long Xuyên đang quản lý và nuôi dưỡng 51 đối tượng, trung tâm không có quản lý trường hợp (ca tư vấn); Trung tâm nuôi dưỡng người già và trẻ mồ côi Châu đốc đang quản lý và nuôi dưỡng 44 đối tượng; Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc đang quản lý và nuôi dưỡng 34 đối tượng.

Theo đánh giá của Sở Lao động - TBXH tỉnh, bên cạnh kết quả đạt được, việc thực hiện chính sách trợ giúp xã hội tại An Giang cũng gặp một số khó khăn nhất định như: Tình trạng hoạt động của hệ thống cơ sở dữ liệu trợ giúp xã hội và giảm nghèo (MIS POSASoft) chưa ổn định nên công tác nhập liệu thông tin đối tượng BTXH phát sinh mới còn gặp nhiều khó khăn (hệ thống thường xuyên bị treo, hoạt động không thường xuyên); tỉnh được hỗ trợ máy chủ nhưng chưa được hướng dẫn việc cập nhật thông tin đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng về máy chủ để vận hành. Trang thiết bị hỗ trợ sử dụng để nhập dữ liệu thông tin đối tượng được nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội chưa được đầu tư đồng bộ. Một số trung tâm không có thiết bị (máy tính, máy in, Internet,...) để phục vụ cho việc sử dụng và nhập liệu phần mềm quản lý như Trung tâm Bảo trợ xã hội thành phố Châu Đốc.

Thêm nữa, phần lớn đối tượng được đưa vào chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh là trẻ em bị bỏ rơi, người cao tuổi không nơi nương tựa, người tâm thần,... cho nên một số thông tin về tên, tuổi, quê quán,.. còn thiếu gây khó cho quá trình nhập liệu. Một số cán bộ, nhân viên ở các trung tâm còn hạn chế về công nghệ thông tin nên việc nhập liệu cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Trong thời gian tới, tỉnh đề nghị Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc cập nhật thông tin đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ gia đình có người đang hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng tại cộng đồng về máy chủ của Sở để vận hành quản lý. Xem xét đầu tư đồng bộ thiết bị hỗ trợ (máy tính, máy in,...) cho các cơ sở trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh để nhập dữ liệu và khai thác phần mềm Hệ thống thông tin Trung tâm bảo trợ xã hội tốt hơn./.

 

Hồng Phượng