Thời sự
Đoàn Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 8 đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
10:20 AM 07/12/2020
(LĐXHH) - Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X có 2.300 đại biểu tham dự, gồm: 230 đại biểu khách mời và 2.020 đại biểu chính thức, được thành lập thành 133 đoàn đại biểu. Riêng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có 8 đại biểu.
Ngày 7/12/2020, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức gặp gỡ các cơ quan báo chí thông tin về Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
Dự và chủ trì có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X và các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền, đại diện Đài Truyền hình Việt Nam. Tham dự còn có 150 phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đồng chí Lê Mạnh Hùng và các thành viên Tiểu ban Tuyên truyền chủ trì buổi gặp gỡ báo chí
Tại buổi gặp gỡ, đồng chí Phạm Huy Giang, Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương, thông tin: Với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X sẽ diễn ra trong 02 ngày, ngày 09 - 10/12/2020, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (thành phố Hà Nội). Đại biểu dự Đại hội gồm các đồng chí lãnh đạo lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đồng chí lão thành cách  mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các điển hình tiên tiến đại diện các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng, công nghiệp, nông nghiệp, khoa học công nghệ, các thành phần tôn giáo, dân tộc, nhân sỹ, trí thức, thầy thuốc, nhà giáo, nghệ nhân, văn nghệ sỹ, các nhà khoa học.
Đại biểu và các cơ quan thông tấn báo chí dự buổi gặp gỡ
Đại hội sẽ đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2015 - 2020; đề ra mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ của phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng giai đoạn 2020 - 2025; tôn vinh các tập thể, cá nhân anh hùng, chiến sĩ thi đua, các gương điển hình tiên tiến tiêu biểu trong các phong trào thi đua yêu nước 5 năm qua; tiếp tục khơi dậy sức mạnh to lớn của khối đại đoàn kết dân tộc; tạo động lực mới nhằm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh của đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí
Đại hội sẽ phát động phong trào thi đua yêu nước giai đoạn mới trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và tiếp tục đẩy mạnh 4 phong trào thi đua trọng tâm do Thủ tướng Chính phủ phát động, gồm: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, gắn với đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng trong tình hình mới theo Chỉ thị số 34-CT/TW của Bộ Chính trị và Luật Thi đua - Khen thưởng.
Theo nhà báo Tạ Bích Loan, trong khuôn khổ Đại hội sẽ diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật “Thi đua là yêu nước với chủ đề: Gửi lại những mùa sau”, được truyền hình trực tiếp vào tối 09/12 trên VTV1 - Đài Truyền hình Việt Nam. Chương trình có sự kết hợp của chương trình nghệ thuật kết hợp với những câu chuyện kể lịch sử; giao lưu với các gương điển hình… Qua đó làm nổi lên những kết quả cụ thể của 10 kỳ Đại hội thi đua, những đóng góp thiết thực của những tập thể, cá nhân điển hình được tuyên dương.
Trưởng Ban thi đua – Khen thưởng Trung ương Phạm Huy Giang giải đáp một số câu hỏi của phóng viên 
Tại buổi gặp gỡ, các phóng viên đến từ các cơ quan thông tấn, báo chí đã nêu những câu hỏi liên quan đến vấn đề tiếp cận, khai thác thông tin về Đại hội; nội dung các báo cáo; các vấn đề tác nghiệp cụ thể tại Đại hội và tiếp cận các gương điển hình trong phong trào thi đua yêu nước…
Phát biểu tại buổi gặp gỡ báo chí, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng đã khẳng định lại kết quả đánh giá về 35 năm đổi mới như đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nói: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay”. Chúng ta đang quyết tâm tạo nên một hào khí mới trong thời đại ngày nay. Muốn làm được, đòi hỏi mọi người phải cùng chung sức, đồng lòng. Đây là thời điểm quan trọng không chỉ đánh giá 5 năm qua mà đánh giá cả quá trình 35 năm đổi mới, trong đó có công tác thi đua, khen thưởng để tạo ra quyết tâm mới, nỗ lực mới, khí thế mới, thực hiện nhiệm vụ tốt hơn.
Nhà báo Tạ Bích Loan, thông tin về chương trình nghệ thuật "Gửi lại những mùa sau”
“Trước đây, trong thời kỳ chiến tranh, yêu nước là xả thân vì đất nước. Ngày nay, yêu nước trước hết là làm tốt bổn phận trách nhiệm và nghĩa vụ của người công dân. Chính vì lẽ đó, mỗi người phải nỗ lực vươn lên. Chủ đề của Đại hội lần này là “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. Trước hết là phải cố kết cộng đồng toàn dân tộc, tiếp đến là tư duy sáng tạo, cách làm sáng tạo mới có thể đáp ứng yêu cầu trong thời kỳ thế giới phẳng, cạnh tranh quyết liệt hiện nay, để thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để đất nước phát triển, “ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành” như ý nguyện của Bác Hồ kính yêu; bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc” – đồng chí Lê Mạnh Hùng, nhấn mạnh.
Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng tặng hoa các đơn vị tài trợ
Đại hội Thi đua toàn quốc lần thứ X diễn ra trong tình hình dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp. Do đó, công tác đảm bảo an toàn sức khỏe, an ninh thông tin, công tác tuyên truyền được đặt lên hàng đầu. Trên tinh thần đó, đồng chí Lê Mạnh Hùng đề nghị các cơ quan thông tấn, báo chí tập trung tuyên truyền đậm nét những kết quả đạt được trong 10 kỳ Đại hội Thi đua, đặc biệt là trong giai đoạn 2015 đến nay, trong đó nêu bật 4 phong trào lớn được cả nước tập trung thực hiện; công tác tuyên truyền sẽ được thực hiện cả trước, trong và sau Đại hội, góp phần tạo khí thế, niềm tin hướng tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Chí Tâm