Thời sự
150 cán bộ, phóng viên, biên tập viên tham gia lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh
04:13 PM 09/11/2020
(LĐXH) – Trong hai ngày 9 và 10-11, tại TP.Hồ Chí Minh, Bộ TTTT phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh (QP&AN) Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí phía Nam.

Lãnh đạo Bộ TTTT phát biểu khai mạc lớp tập huấn

Dự và phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ tổ chức cán bộ, Bộ TTTT đánh giá cao sự tham gia tích cực của cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí trong lớp tập huấn. Đồng chí Phạm Minh Tiến nhấn mạnh: “Công tác giáp dục QP&AN có vị trí hết sức quan trọng trong sự nghiệp xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân trong thời kỳ mới. Vì vậy, ngày 3-5-2007, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị 12- CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục QP&AN trong tình hình mới. Ngày 19-6-2013, Quốc hội thông qua Luật Giáo dục QP&AN thể hiện tầm quan trọng này”.

Thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN và học viên dự lớp tập huấn

Đồng chí Phạm Minh Tiến lưu ý, để công tác giáo dục QP&AN ngày càng có hiệu quả, đi vào chiều sâu, có sự lan tỏa vững chắc, tiếp tục làm cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân hiểu sâu sắc về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong điều kiện mới, lực lượng báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng trong định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới. Bộ TTTT phối hợp với cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức QP&AN cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên báo chí nhằm thực hiện nhiệm vụ này. Đồng thời đề nghị cán bộ, phóng viên, biên tập viên nghiên cứu tài liệu, tham dự tập huấn đầy đủ, nghiêm túc để nắm vững quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vấn đề QP&AN và tuyên truyền có hiệu quả nhiệm vụ này, góp phần định hướng thông tin đúng mức cho toàn dân về nhiệm vụ BVTQ trong tình hình mới.

Đại diện Hội đồng Giáo dục QP&AN trao đổi các chuyên đề tại lớp tập huấn

Trong thời gian tập huấn, học viên được các thành viên Hội đồng Giáo dục QP&AN Trung ương truyền đạt nội dung các chuyên đề: Đường lối quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam, chính sách pháp luật Việt Nam về bảo vệ an ninh chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tư tưởng trong tình hình mới; đường lối quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế xã hội gắn với tăng cường củng cố QP&AN và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; những vấn đề về an toàn thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước…

Nguyệt Hà